Planerade kullar


En mycket preliminär avelsplanering inför de kommande åren ser ut ungefär såhär:
(En stjärna efter kullen markerar att parning är genomförd)